POSTUP PRO PŘIJETÍ DO CENTRA

Máte pocit, že Senior centrum Příbram vyhovuje představám vašeho blízkého a vás samotných? Pojďte se nyní podívat, jaký je postup pro přijetí do centra. Ničeho se nebojte, není to náročné a se vším vám rádi pomůžeme. 


  1. V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v SC je možné si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí, při které budou zájemci předány základní informace o poskytované službě, provedena prohlídka zařízení a poskytnuty potřebné formuláře (Žádost o přijetí, Vyjádření lékaře, Podmínky poskytnutí služeb, Ceník ), které jsou také ke stažení níže nebo dostupné přímo v našem SC.
  2. Vyplněné formuláře lze doručit poštou nebo osobně. Po přijetí formulářů je zájemce zařazen do evidence žadatelů o umístění a žadatel (zákonný zástupce) je písemně informován. Poté probíhá sociální šetření (telefonické, písemné, osobní.)
  3. Na základě zdravotního stavu žadatele a volných ubytovacích kapacit se rozhoduje o přijetí žadatele
  4. Následně je domluven termín nástupu a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.

 

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránce Dokumenty ke stažení