OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚV V DZR

V souvislosti s obnovením možnosti návštěv uživatelů domova se zvláštním režimem Vás žádáme o dodržování níže uvedených preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Zdrojem těchto pravidel je Doporučený postup MPSV 17/20. Opatření zahrnují opatření a doporučení pro návštěvníky.

1. Ke snížení rizika je nutné dodržovat doporučená režimová opatření a po celou dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

2. Návštěvu je nutné naplánovat a nahlásit předem. Pro rezervaci je určeno telefonní číslo 777 111 198 (dostupné v pracovní dny 8-14 hodin). Vzhledem k nutnosti regulace počtu návštěv můžete být požádáni o posun plánovaného termínu.

3. Návštěvu lze uskutečnit pouze ve vymezených hodinách. Návštěvní hodiny do odvolání jsou PO – PÁ 10:00 – 11:00 a 15:00 – 16:00 a NE 15:00 - 16:00. S ohledem na provozní možnosti, aktuální stav klienta či množství třetích osob v areálu DZR má vedoucí zařízení možnost návštěv dále omezit. Prosíme o respektování a dodržování domluveného času. V případě pozdějšího příchodu není možné prodloužit čas návštěvy, neboť následují další domluvené schůzky ostatních klientů, popřípadě navazuje program v zařízení.

4. Návštěvník se:

 • a) maximálně 48 hodin před návštěvou podrobí POC testu nebo RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. A doloží o tom doklad. Naše zařízení nemůže testování provádět, obraťte se tedy prosím laskavě na některé z odběrových míst, nám nejbližší je Odběrové centrum ONP Příbram, Areál I., budova „I“ přízemí (PO - PÁ 9-18 hodin, SO-NE 9-12 hodin. Rezervace online na stránkách ONP Příbram www.nemocnicepribram.cz. Odběrové pracoviště NEXTLAB, Žežická 226, Příbram, tel. 318 620 741 (v areálu bývalého ZÚNZu, nyní areál II. ONP) informace na www.nextlab.cz/odberova-pracoviste/odberove-pracovistepribram-zezicka.
 • b) jako osoba, která v době do 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 prokáže dokladem o této skutečnosti.
 • c) pro testování bude možné využít i přislíbené plošné testování. Příslušný doklad odevzdá návštěvník do rukou určeného pracovníka na směně.

5. V případě opakovaného porušení vydaných omezení v průběhu návštěv je kompetencí vedoucího zařízení návštěvu ukončit.

6. Platí zákaz vstupu se zvířaty.

7. Příchod do areálu DZR

 • a) Vstup do areálu je možný pouze bočním vchodem, přes zahradu.
 • b) Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen mít nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového průduchu, který po celou dobu návštěvy nesundá, tzn., bude mít po celou dobu pobytu v areálu zařízení zakrytá ústa i nos. Použití ochranného štítu není možné.
 • c) Po příchodu do areálu je návštěvník zaevidován, je změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. V případě, že má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo projevuje příznaky nachlazení, není návštěva umožněna. Zároveň návštěvník při každé návštěvě podepisuje čestné prohlášení, které slouží pro případnou kontroly oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv. Bez podepsání čestného prohlášení není návštěva možná. Osoby, které předkládají doklad o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu formou SMS, podepíšou čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů (realizace testu max. 48 hodin před návštěvou, negativní výsledek, informace týkající se dané osoby)
 • d) V případě příchodu osoby, na kterou není v DZR kontakt, bude zapsáno i telefonní číslo návštěvníka z důvodu dohledatelnosti v případě pozdějšího výskytu nákazy.
 • e) Platí povinnost desinfekce rukou připraveným virucidním prostředkem.

8. Průběh návštěvy

 • a) S ohledem na doporučení MPSV a omezené prostory DZR je pro návštěvy vyhrazena zahrada. V případě, že na terase nejsou jiné osoby, lze umožnit pobyt návštěvy i tam. O této možnosti rozhoduje pověřený personál dle aktuální situace. Vstup do prostor domova (pokoje, obývací pokoj, kuchyně, atd.) je do odvolání návštěvníkům zakázán. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě s vedoucí zařízení. V tom případě je návštěvník dovybaven návleky na obuv a jednorázovým pláštěm a rukavicemi (povinnost mít po celou dobu pobytu v prostoru DZR a po jeho odchodu je provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem, a místnost se vyvětrá.
 • b) Odpovědností personálu je v době návštěvy klienta zamezit kontaktu návštěvníka s ostatními klienty.
 • c) Po celou dobu návštěvy doporučujeme odstup od ostatních osob minimálně 2 m.
 • d) Po každé návštěvě musí být provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem.

9. Ostatní

 • a) Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho uživatele ve stejný čas a to na dobu maximálně 30 minut.
 • b) Při odchodu ze zařízení zapíše určený personál čas odchodu, v případě potřeby jsou ochranné pomůcky vyhozeny návštěvníkem do nádoby tomu určené.
 • c) V případě balíčků přinesených návštěvníky je dán následující postup:
 1. Balíčky mohou obsahovat pouze věci, které lze omýt desinfekcí (originální balení).
 2. Není možné do odvolání přijímat např. doma upečené zákusky apod. z důvodu nemožnosti desinfekce.
 3. Oblečení apod. donesené návštěvníky musí být umístěno na 24 hodin do karantény na k tomu určené místo a teprve poté je možno předat klientovi.

 

Platnost těchto opatření je do změny či do odvolání. Děkujeme za dodržování pravidel, které mohou chránit vaše blízké, naše klienty.

V Příbrami, 8.12.2020

Bc. Petra Čermáková Vedoucí zařízení

 


 

Bezpečný domov pro seniory

Senior centrum Příbram je domov se zvláštním režimem pro osoby, které vlivem alzheimerovy nemoci či jiného nemocnění syndromy demence nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí. Všem, kteří se z důvodů postupné ztráty soběstačnosti ocitnou v nepříznivé sociální situaci, nabízíme nový domov, bezpečné místo, kde respektujeme práva, důstojnost a individuální potřeby každého klienta.

Neděste se postupné ztráty soběstačnosti vašeho blízkého. Jde o náročné období, ale nenecháme vás v tom samotné. Pomůžeme Vám. Bez předsudků nabízíme odpovídající péči. Příjemné ubytování, celodenní stravu, pomoc s denními činnostmi, činnosti a programy přizpůsobené jejich potřebám.

Laskavost, úsměv, pohlazení a příjemnou atmosféru přidáme k tomu. Zcela samozřejmě a bez přetvářek. Nejsme ústav. Jsme domov, který si naši klienti užívají tak, jak jim vyhovuje. Volnost pohybu a spolurozhodování o tom, co bude dál jim dodává pocit samostatnosti.

Kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti Příbram

Alzheimerova choroba, nebo jiné onemocnění projevující se syndromy demence komplikuje život nejen postiženému, ale hlavně jeho nejbližším. Pomůžeme vám vše zvládnout. Radami, podporou a péčí. Poskytneme vám profesionální služby s lidským přístupem. Nebuďte na to sami, společnými silami vše ustojíme se ctí.
Reference

Dagmar Gallóová

Ze všeho nejvíce děkuji za maminku, na které bylo vidět, že bylo u Vás o ni dobře postaráno. Ožila, bylo na ní vidět, že naplňujete motto, které máte na svých stránkách. 

Markéta Šindelářová

Jsme moc vděčni, že mamka mohla svůj nesnadný konec dožít v příbramském Sancu, kde jí byla poskytnuta skvělá péče.

Alena Sahánková

Moc děkujeme. Včera jsme byli za maminkou, tak si myslím, že je o ni u vás dobře postaráno, chválila  sestřičky, že jsou hodné.Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25