Certifikáty a ocenění Senior centra Příbram


Naše profesní a odborná způsobilost je dána vzděláním a zkušenostmi každého z nás. Poskytujeme však i certifikované služby. Podívejte se, jaké certifikáty a ocenění naše Senior centrum v Příbrami má.

CERTIFIKACE VÁŽKA®

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost (ČALS) službám a zařízením poskytujícím služby lidem s demencí. Tento certifikát je udělován v souladu se splněním daných Kritérií a jeho doba platnosti je vždy 24 měsíců. Poté se obnovuje. Senior centrum Příbram se jako Kontaktní místo ČALS tímto certifikátem „pyšní“ již od roku 2010, kdy jsme byli první ze dvou zařízení v ČR, kteří tenkrát Certifikát dostali.  

certifikát_1

certifikát_2

certifikát_3

 

certifikát_5

 

certifikát_4