Senior centrum Příbram

S péčí o seniory a osoby postižené syndromy demence máme dlouholeté zkušenosti. Nahlédněte do střípků naší historie a přesvědčte se sami, že vy nebo vám blízká osoba bude v našich rukách v bezpečí.

První krůčky v oboru jsme začali vyšlapávat v roce 1992 jako Agentura domácí péče Sanco, která poskytovala odbornou zdravotní péči ordinovanou ošetřujícím lékařem a hrazenou zdravotnímu pojišťovnami.

Při návštěvách pacientů jsme postřehli jednu zásadní věc. V příbramském regionu chybělo několik důležitých sociálních služeb pro znevýhodněnou skupinu osob s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence. Nedalo nám to a museli jsme vyvinout iniciativu k vytvoření uceleného programu ANDa, zaměřeného právě na osoby s tímto typem hendikepu.

V roce 1997 vzniklo Občanské sdružení, které podporuje rodinné pečující a rozvíjí péči o cílovou skupinu. Služby poskytujeme ve dvou Domovech se zvláštním režimem rodinného typu, Denním stacionáři a Osobní asistenci pro lidi s kognitivními poruchami.

Záleželo nám na blahu a spokojenosti našich klientů a šli jsme dál. Neustále jsme přemýšleli, jak naše služby pozvednout a zkvalitňovat. Samozřejmostí bylo a je neustálé zdokonalování v profesních novinkách a inspirace zkušenostmi kolegů z celého světaProto naše další kroky směřovaly k transformaci Sdružení domácí péče do Sanco-PB s.r.o. Tato událost se odehrála v dubnu 2013.

Ani tady jsme ještě neskončili a poohlíželi se po partnerovi, o kterém víme, že jeho služby seniorům jsou na špičkové úrovni. Slovo dalo slovo a od roku 2018 patříme do týmu AHC.